ดาวน์โหลด

Showing 1-20 of 49 items.
3 พฤศจิกายน 2563 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 28 ครั้ง
22 กันยายน 2563 แนวทางและแบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการประกวดปี 2564 70 ครั้ง
17 กรกฎาคม 2563 แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 161 ครั้ง
16 กรกฎาคม 2563 แนวทางการส่งผลงานวิชาการ 63 137 ครั้ง
23 มิถุนายน 2563 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่แผนกผู้ป่วยนอก/คลินิกพิเศษ 195 ครั้ง
12 มิถุนายน 2563 กระบวนงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1669 183 ครั้ง
10 มิถุนายน 2563 แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2563 167 ครั้ง
10 มิถุนายน 2563 KPI Template กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 181 ครั้ง
2 มิถุนายน 2563 แผนการดำเนินงานชมรมคุณธรรมจริยธรรม 197 ครั้ง
2 มิถุนายน 2563 การจัดตั้งชมรมคุณธรรมจริยธรรม 189 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 175 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 กระบวนการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน 218 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 คำสั่่งกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน 212 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวาร 225 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 (6เดือน) 246 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 414 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 รายงานติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ 214 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 233 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 254 ครั้ง
24 ธันวาคม 2562 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2563 276 ครั้ง