ดาวน์โหลด

Showing 1-20 of 52 items.
18 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขเลย 55 ครั้ง
11 กุมภาพันธ์ 2564 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 67 ครั้ง
1 กุมภาพันธ์ 2564 แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2564 79 ครั้ง
3 พฤศจิกายน 2563 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 158 ครั้ง
22 กันยายน 2563 แนวทางและแบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการประกวดปี 2564 182 ครั้ง
17 กรกฎาคม 2563 แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 328 ครั้ง
16 กรกฎาคม 2563 แนวทางการส่งผลงานวิชาการ 63 246 ครั้ง
23 มิถุนายน 2563 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่แผนกผู้ป่วยนอก/คลินิกพิเศษ 415 ครั้ง
12 มิถุนายน 2563 กระบวนงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1669 332 ครั้ง
10 มิถุนายน 2563 แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2563 285 ครั้ง
10 มิถุนายน 2563 KPI Template กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 291 ครั้ง
2 มิถุนายน 2563 แผนการดำเนินงานชมรมคุณธรรมจริยธรรม 305 ครั้ง
2 มิถุนายน 2563 การจัดตั้งชมรมคุณธรรมจริยธรรม 315 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 252 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 กระบวนการดำเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน 319 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 คำสั่่งกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน 292 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวาร 317 ครั้ง
6 มีนาคม 2563 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 (6เดือน) 333 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 490 ครั้ง
4 มีนาคม 2563 รายงานติดตามการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ 294 ครั้ง