ดาวน์โหลด

Showing 1-11 of 11 items.
27 ก.ย. 2017 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 61 52 ครั้ง
20 ส.ค. 2017 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามข้อเสนอ สรพ. ปี 2560 58 ครั้ง
1 ส.ค. 2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 175 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 76 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมในมาตรฐาน HA 64 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธฯวังสะพุง-ปี58 77 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แผนปฎิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2558 65 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 ดาวน์โหลดเอกสาร HA 103 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แผนพัฒนาสุขภาพ 57 ครั้ง
26 มิ.ย. 2017 แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง คปสอ. วังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2559 79 ครั้ง
26 มิ.ย. 2017 Action Plan 2560 84 ครั้ง