ดาวน์โหลด

Showing 1-13 of 13 items.
6 พ.ย. 2017 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 83 ครั้ง
6 พ.ย. 2017 แผนยุทธศาสตร์รพ.วังสะพุง ปี 2561-2565 63 ครั้ง
27 ก.ย. 2017 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนเงินบำรุง ปี 61 129 ครั้ง
20 ส.ค. 2017 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามข้อเสนอ สรพ. ปี 2560 130 ครั้ง
1 ส.ค. 2017 แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ รพ.วังสะพุง เลย ส่งสรพ.2560 375 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 154 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แบบตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมในมาตรฐาน HA 109 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธฯวังสะพุง-ปี58 151 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แผนปฎิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2558 103 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 ดาวน์โหลดเอกสาร HA 202 ครั้ง
27 มิ.ย. 2017 แผนพัฒนาสุขภาพ 86 ครั้ง
26 มิ.ย. 2017 แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพอำเภอวังสะพุง คปสอ. วังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2559 101 ครั้ง
26 มิ.ย. 2017 Action Plan 2560 117 ครั้ง