รายงานการประชุม

Showing 1-20 of 36 items.
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ครั้งที่ 2) 27 กันยายน 2564 79 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 23 กันยายน 2564 84 ครั้ง
ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ PACS พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณฯ 17 กันยายน 2564 117 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอชเรย์คอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 10 กันยายน 2564 177 ครั้ง
ประกวดราคา ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 มิถุนายน 2564 166 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10 มิถุนายน 2564 146 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการ ตู้อบเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง 28 พฤษภาคม 2564 159 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 11 เครื่อง 20 พฤษภาคม 2564 128 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กลำเลีบงทารกแรกคลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2564 107 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 7 พฤษภาคม 2564 178 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 เมษายน 2564 104 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23 เมษายน 2564 114 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก 23 เมษายน 2564 104 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 15 มีนาคม 2564 383 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 15 มีนาคม 2564 342 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564 11 มีนาคม 2564 331 ครั้ง
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2564 9 มีนาคม 2564 398 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 3 มีนาคม 2564 343 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2 กันยายน 2563 600 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2563 574 ครั้ง