ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Showing 1-20 of 60 items.
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเล่นและดีมาก 8 พฤศจิกายน 2564 45 ครั้ง
การจัดประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 15 สิงหาคม 2564 147 ครั้ง
ประกาศรายชื่อ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 14 มิถุนายน 2564 286 ครั้ง
แนวทางการยืมใช้วัสดุประเภทคงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง 11 มีนาคม 2564 376 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ 25 มกราคม 2564 658 ครั้ง
ประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 17 ธันวาคม 2563 640 ครั้ง
ประกาสรายชื่อ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเล่น และดีมาก รอบการประเมินที่ 2 14 ธันวาคม 2563 630 ครั้ง
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการทุจริต และผลประโยชนช์ทับซ้อน ปี2563 5 มิถุนายน 2563 547 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5 มิถุนายน 2563 512 ครั้ง
แจ้งการให้บริการคลินิกทันตกรรม ในภาวะที่มีการระบาดของโรค COVID-19 23 มีนาคม 2563 2197 ครั้ง
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลวังสะพุง 13 มีนาคม 2563 866 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 13 มีนาคม 2563 540 ครั้ง
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 13 มีนาคม 2563 557 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย 13 มีนาคม 2563 672 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10 มีนาคม 2563 569 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 10 มีนาคม 2563 428 ครั้ง
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 19 ธันวาคม 2562 730 ครั้ง
ขอเชิญผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเขต ต.วังสะพุง เข้ารับการตรวจจอประสาทตา ตรวจวัดสายตา ตรวจฟันและตรวจเท้า 8 พฤศจิกายน 2562 609 ครั้ง
นายแพทย์รณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 5 พฤศจิกายน 2562 867 ครั้ง
มาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวังสะพุง พ.ศ.2562 18 กรกฎาคม 2562 485 ครั้ง