PCU วังสะพุง ออกให้บริการฉีดวัคซีน dT นักเรียนชั้น ป. 6 และ MMR นักเรียนชั้น ป. 1

ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2562, 14:19:33 โดย admin เปิดดู 223 ครั้ง กิจกรรม