ประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2563, 10:08:46 โดย admin เปิดดู 480 ครั้ง ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามมาตรา 9 (8)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563