ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2564, 14:33:51 โดย admin เปิดดู 146 ครั้ง ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบ