ประกาศรายชื่อ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2564, 10:03:36 โดย admin เปิดดู 286 ครั้ง ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ไฟล์แนบ