การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (พ.ค.-ก.ย.65)

ประกาศเมื่อ 7 กันยายน 2565, 10:09:40 โดย ADMIN ข่าวสาร-ประกาศ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (พ.ค.-ก.ย.65)

ไฟล์แนบ