วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 โรงพยาบาลวังสะพุง นำโดย นายแพทย์รณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

Loading