ผลการตรวจคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลวังสะพุง 20 เมษายน 2563
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ชี้แจงการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 10 กรกฎาคม 2563
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในชุมชนแก่ตัวแทน อสม.เขตตำบลวังสะพุง 18 พฤษภาคม 2563
การคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ในเด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วน 2 มีนาคม 2563
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอนามัยโรงเรียน 16 ธันวาคม 2562
ประชุมประจำเดือน อสม. ตำบลวังสะพุง 11 ธันวาคม 2562
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะ จังหวัดเลย 2562 29 พฤศจิกายน 2562
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้บริการวัดความดันโลหิตและเจาะเลือด 20 พฤศจิกายน 2562
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 20 พฤศจิกายน 2562
การประชุมแกนนำหมู่บ้าน และประธาน อสม. ทุกหมู่บ้านตำบลวังสะพุง 12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้ง
สรุปรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 22 ธันวาคม 2565 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 19 ธันวาคม 2565 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 19 ธันวาคม 2565 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 9 ธันวาคม 2565 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 26 ตุลาคม 2565 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 19 ตุลาคม 2565 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 17 ตุลาคม 2565 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ปีงบประมาณ 2566 13 กันยายน 2565 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 9 กันยายน 2565 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯรายวัน 22 มีนาคม 2566
ยกเลิกประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 17 มีนาคม 2566
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 13 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 มีนาคม 2566
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 31 มกราคม 2566
ประกาศ เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ 23 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างฯ 23 มกราคม 2566
22 กรกฎาคม 2565 แบบฟอร์มการขอข้อมูลจัดทำแผน รพ.วังสะพุง 705 ครั้ง
30 มิถุนายน 2564 แบบฟอร์มข้อมูลจัดทำแผน โรงพยาบาลวังสะพุง 918 ครั้ง
18 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขเลย 937 ครั้ง
11 กุมภาพันธ์ 2564 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 945 ครั้ง
1 กุมภาพันธ์ 2564 แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2564 917 ครั้ง
3 พฤศจิกายน 2563 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 953 ครั้ง
22 กันยายน 2563 แนวทางและแบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการประกวดปี 2564 1048 ครั้ง
17 กรกฎาคม 2563 แบบฟอร์มแผนเงินบำรุง 1173 ครั้ง
16 กรกฎาคม 2563 แนวทางการส่งผลงานวิชาการ 63 1062 ครั้ง
23 มิถุนายน 2563 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่แผนกผู้ป่วยนอก/คลินิกพิเศษ 1386 ครั้ง