1712115083726
1712116075131
wph_slider_002
default
default
Slide

ข่าวสาร รอบรั้ว รพ.

  • ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
  • รับสมัครงาน
  • ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลวังสะพุง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศล สรีระสังขาร พระครูวีรญาณโสภณ โรงพยาบาลวังสะพุง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศล สรีระสังขาร พระครูวีรญาณโสภณ

โรงพยาบาลวังสะพุง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศล สรีระสังขาร พระครูวีรญาณโสภณ

บริการอื่นๆ

สถิติ

ผู้มารับบริการวันนี้

ผู้มารับบริการ ย้อนหลัง 7 วัน

โรงพยาบาลแม่ข่าย(M2)ที่มีคุณภาพ

บนวิถีการเรียนรู้ สู่สุขภาวะที่ยั่งยืนภายในปี 2567