ติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

โรงพยาบาลวังสะพุง
เลขที่ 116 หมู่ที่ 14 ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
 (+66) 042-841101, 042-841718
 (+66) 042-841719

 www.wanghospital.com
 [email protected]

กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา