พิธีเปิดตึกไตเทียม-กายภาพบำบัด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุข เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและเป็นประธานพิธีเปิดอาคารไตเทียมและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 1 ,2 และเขต 3 นายแพทย์รณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และ อสม. อำเภอวังสะพุง ร่วมให้การต้อนรับ

Loading