ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์

Loading