ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

Loading